Wat is mindfulness

Wat is mindfulness ?

De meest geciteerde definitie van mindfulness is die van Jon Kabat-Zinn: ‘Beoefening van mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zónder te oordelen.”

Het beoefenen van mindfulness levert het volgende op:

  • verminderde stress
  • verbeterde concentratie
  • vriendelijker voor jezelf en anderen
  • minder piekeren/sombere gedachten
  • vergroten van het zelfbewustzijn

.

Je leert aandacht te hebben bij wat je doet, denkt of voelt op het moment dat het er is, zonder er meteen op te reageren. Deelnemers leren vriendelijke en bewuste aandacht te geven aan gedachten, emoties en signalen van het lichaam.Zonder iets af te wijzen of er helemaal in mee te gaan, leren ze hun binnenwereld begrijpen, erkennen en accepteren.
Door bewuste aandacht al op jonge leeftijd te oefenen, nemen de concentratie en het vermogen om dingen te onthouden toe.

Kinderen merken het eerder als ze afgeleid of gespannen zijn en niet kunnen slapen, omdat ze liggen te piekeren. Ze (h)erkennen het als ze onrustig, moe, verdrietig of boos zijn. Ze leren hoe ze met gedachten, gevoelens en prikkels kunnen omgaan. Ze worden meer weerbaar en staan open voor anderen en zichzelf. Hierdoor ontstaat vertrouwen.