Training

TRAINING

Tijdens de training gebruik ik :

  • R.E.T
  • mindfulnessoefeningen

R.E.T

Dit staat voor Rationele Emotieve Training. Het is een methode om gedrag of emoties waar je last van hebt, om te buigen naar meer effectief gedrag of gedrag waar je geen last meer van hebt. R.E.T komt voort uit de cognitieve gedragstherapie. Cognitief betekent letterlijk ‘de kennis betreffend’. RET gaat over bepaalde opvattingen die je in/of over bepaalde situaties hebt.

Gedragstherapie betekent dat er wordt gewerkt aan concreet ander gedrag. Oefenen met het gedrag in het hier en nu .

Het doel van RET is het leren inzien van gedachten die verkeerd voor jou zijn en die om te zetten in gedachten die goed zijn voor je. Dus van gedachten die je niet helpen naar helpende gedachten.

MINDFULNESS

De meest geciteerde definitie van mindfulness is die van Jon Kabat-Zinn: ‘Beoefening van mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zónder te oordelen.”

Het beoefenen van mindfulness levert het volgende op:

  • verminderde stress
  • verbeterde concentratie
  • vriendelijker voor jezelf en anderen
  • minder piekeren/sombere gedachten
  • vergroten van het zelfbewustzijn

.Je leert aandacht te hebben bij wat je doet, denkt of voelt op het moment dat het er is, zonder er meteen op te reageren. Deelnemers leren vriendelijke en bewuste aandacht te geven aan gedachten, emoties en signalen van het lichaam.Zonder iets af te wijzen of er helemaal in mee te gaan, leren ze hun binnenwereld begrijpen, erkennen en accepteren.
Door bewuste aandacht al op jonge leeftijd te oefenen, nemen de concentratie en het vermogen om dingen te onthouden toe.

Kinderen merken het eerder als ze afgeleid of gespannen zijn en niet kunnen slapen, omdat ze liggen te piekeren. Ze (h)erkennen het als ze onrustig, moe, verdrietig of boos zijn. Ze leren hoe ze met gedachten, gevoelens en prikkels kunnen omgaan. Ze worden meer weerbaar en staan open voor anderen en zichzelf. Hierdoor ontstaat vertrouwen.

TRAININGSVERLOOP

Kennismaking met ouder(s) en kind(eren)

7 lessen van een uur

evaluatiegesprek met ouder(s)

De lessen bestaan  veelal uit  doe-opdrachten . Ik vind het belangrijk dat de kinderen op speelse wijze bezig zijn en met plezier een uurtje met mij doorbrengen.